Hot spot

Bolmen

description
Datum : 10.05.2007
Författare : Arek
Land : Sverige
Område : Västra Småland
Typ av fisk : Gädda
Teknik : Walk-a-Dog
Svårighet : Mycket stor sjö - kan vara blå
Tips : Stora pull-baits

Get close to the shore and try really large baits - a pike shaped lipless wobbler. Walk-a-dog technique is a series of very slow pulls less than a meter long. Be quiet, do not drop anything on a boat. This method requires a very strong ABU casting rod - 8' up to 60 g with a round Ambassadeur, preferably with the new Double Stopper. You will really need to set that hook...


Kom nära stranden och försök verkligen stort lockbete - en gädda formade lipless wobbler. Walk-a-Dog teknik är en serie mycket långsamt drar mindre än en meter lång. Vara tyst, inte släppa någonting på en båt. Den här metoden kräver en mycket stark ABU spinn spö - 8 ' upp till 60 g med en runda Ambassadeur, helst med den nya Dubbel-Backspärr. Du måste verkligen ställa denna krok...
0 Kommentar Addera en kommentar